Om oss

Om oss

 

Hur började allt?

Carolina som är verksam lärare fick idén till Kreativ Undervisning med syfte att stötta nyexaminerade lärare. Under denna process växte ett samarbete med lärarkollegan Nadia fram.

 

Vi har också haft förmånen att skriva ett läromedel i engelska. Materialet är ett kopieringsunderlag som heter "Lesson Plans Åk 2-3" och ges ut av Natur och kultur.

 

Idag finns våra tips mestadels på instagram.

Följ oss gärna där!

 

Lektionsupplägg och det formativa klassrummet

 

Vi har under flera år arbetat med att strukturera upp undervisningsmaterial utifrån Lgr 11.

 

Vi har tagit hänsyn till förmågorna, kunskapskraven och det centrala innehållet. Vi har skapat en tydlig röd tråd från start till mål. Detta genom att bryta ner läroplanen till konkreta handfasta planeringar som lätt går att plocka med sig in i klassrummet.

 

Fler och fler började efterfråga vårt material och vi ville därför göra det tillgängligt för alla. Vi har även arbetat med att utveckla det formativa klassrummet där vi bland annat nivåanpassar undervisningen.

 

Klicka på länken till instagram. Där hittar du inspiration och material.